Nissan Николаев Официальный дилер Nissan
(0512) 555-105
* Ви можете отримати кредит за програмою Nissan Finance для придбання автомобіля Nissan на наступних умовах: максимальний строк кредиту – 60 місяців, перший внесок – від 20% від вартості авто, процентна ставка – від 0,01% річних (база нарахування 365 днів у році), одноразова комісія банку за видачу кредиту – від 1,9% до 2,9% від суми кредиту. Кредит надається у відділеннях Банку на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення військової операції під керівництвом Об’єднаних сил. Банк залишає за собою право змінювати умови кредитування. Про детальні умови кредитування дізнайтесь на сайті www.credit-agricole.ua. Кредитує АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011. Реєстраційний №149 в Державному реєстрі банків. Замовником реклами є АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».

Пропозиція діє з 19.03.2021 до 30.04.2021 р.

** Одноразова комісія банку - 2,9% від суми кредиту.

ФОРМА ВИДАЧІ КРЕДИТУ: переказ коштів на поточний рахунок автосалону.

МАКСИМАЛЬНИЙ СТРОК ФІНАНСУВАННЯ – 5 років.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: застава придбаного автомобіля.

КРЕДИТИ НАДАЮТЬСЯ: регіональними підрозділами (філіями або відділеннями) банку за фактичним місцезнаходженням бізнесу клієнта.

ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ: повне КАСКО та страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів лише в погодженій (рекомендованій) по програмі страховій компанії.

ВИМОГИ ДО КЛІЄНТІВ:

 • Юридичні особи зі строком роботи на ринку не менше ніж 12 місяців.*
 • Стійкий фінансовий стан та кредитоспроможність.
 • Відкриття поточного рахунку в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».
 • Види діяльності, що не підлягають кредитуванню: деталі у дилерській мережі

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА КРЕДИТОМ

 1. Запит на отримання кредиту;
 2. Баланс підприємства (форма №1, 1-м), звіт про фінансові результати (форма №2, 2-м) за останні два повні роки та за поточний рік на останню звітну дату **;
 3. Розшифрування статей балансу в розрізі контрагентів/статей (оборотно-сальдові відомості) на звітний період або за попередній звітний рік (якщо звітний період - перший квартал року) за такими балансовими рахунками:
  • 10 «Основні засоби»
  • 28 «Товари»
  • 31 «Рахунки в банках»
  • 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 37 «Розрахунки з різними дебіторами»
  • 50 «Довгострокові позики»
  • 60 «Короткострокові позики»
  • 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 68 «Розрахунки за іншими операціями»
  • 70 «Доходи від реалізації» 90 «Собівартість реалізації»

На момент прийняття рішення необхідні електронні версії файлів з розшифруванням статей балансу, але до надання кредиту ці документи повинні бути роздруковані, підписані та надані менеджеру Банку на паперових носіях.

** У разі недостатності наведених фінансових звітів для прийняття рішення за кредитом, Банк може вимагати більш детальну інформацію щодо фінансової діяльності позичальника. При наявності пов’язаних осіб також надаються документи №2, 3 для кожної з пов’язаних осіб.

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КРЕДИТНИХ КОШТІВ

 1. Технічний паспорт на транспортний засіб, що купується (після прийняття Банком позитивного рішення щодо надання кредиту);
 2. Договір з автосалоном на придбання транспортного засобу;
 3. Нотаріальна копія Статуту, а в разі змін та доповнень до нього також нотаріальні копії цих змін та доповнень;
 4. Нотаріальна копія або оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 5. Рішення (протокол) компетентного органу управління юридичної особи про прийняття про отримання кредиту та надання забезпечення та рішення про уповноваження керівника Позичальника або іншої особи на укладення відповідних договорів з Банком;
 6. Довідка про установчі документи та органи управління за формою Банку (Додаток 1);
 7. Копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера уповноваженої особи;
 8. Копія протоколу загальних зборів учасників/рішення засновника про обрання (призначення) керівника;
 9. Копії наказів на керівника та головного бухгалтера;
 10. Копія контракту з керівником або лист про те, що його не укладено;
 11. Копії чинних кредитних договорів (в т.ч. графіки погашення) та договорів забезпечення;
 12. Довідки інших банків про стан заборгованості за кредитами (при наявності кредитів) та надходжень на поточний (-і) рахунок (-ки) за останні 6 місяців;
 13. Копії спеціальних документів, що необхідні для ведення діяльності (ліцензії, дозволи, патенти тощо);
 14. У випадку, якщо юридична особа – акціонерне товариство: оригінал або копія витягу з реєстру акціонерів, засвідчений особою, що веде такий реєстр.